Økolomi = Økologi+Økonomi 

World Economic Forums rapport "Global Risks 2015" forteller: "Global risks transcend borders and spheres of influence and require stakeholders to work together, yet these risks also threaten to undermine the trust and collaboration needed to adapt to the challenges of the new global context."


Det globale samarbeid (altruisme) som skal til på alle plan for å møte krisene vi står overfor har aldri tidligere funnet sted i menneskehistorien. Men dette samarbeid motarbeides direkte av det økonomiske systemets konkurranse-prinsipp (egoisme) som gjennomsyrer tankemønsteret som styrer verden. (fra WEFs pressekonferanse Global Risks 2014)


Naomi Klein: Vår økonomiske modell er i krig med livet på Jorden.


Den verden vi har skapt med alle kriser vi står foran har sin grunn i selve tanke- og verdigrunnlaget som ligger bakom. Albert Einstein "Vi kan ikke løse problemene med samme tenking som har skapt dem" Økolomi er et nytt tankemønster og verdigrunnlag. Klikk her.


Ellers forklarer videoen "The Story of Stuff" hva saken egentlig dreier seg om. Den tar  ca 9 minutter, er blitt vist 25 millioner ganger og har startet en verdensbevegelse med en halv million medlemmer.


Kanskje blir det Kina som sprekker først? klikk her 


"Til Ungdommen" (til høyre) handler om utfordringen for de som skal leve det meste av sine liv i en framtid hvor kjærlighet, evolusjon og global økonomi må ses i sammenheng. Klikk på bildet.


Den globale økonomiens nåværende tilvekstsyndrom (eksponentiell vekst) er hovedårsak til at økosystemet (kretsløp i samspill mellom vann, luft, mineraler, jordsmonn, virus, bakterier, sopp, planter, dyr og mennesker) stadig forverres.

Derfor må etikkbegrepet utvides fra et forhold mellom mennesker til det ansvar vi har for alt det levende på planeten Jorden.

Og derfor må vi bygge om vår forbrukskultur (mest i den industrialiserte verden) til en økologikultur.

Det betyr at vi må avskaffe eksponentiell materiell levestandard-vekst i BNP (Brutto NasjonalProdukt) og erstatte den med livskvalitet-vekst i BNL (Brutto Nasjonal-Lykke). Et eneste land i verden - Butan - har forsøkt seg på dette.

Det vil konkret bety at framtidens Finansdepartement vil bli underordnet Økologidepartementet som et Finansdirektorat.


World Economic Forum utgir i Davos i Sveits hvert år sin rapport Global Risks. På pressekonferansen i januar 2014 fortalte lederen av rapporten at for å møte og løse de gigantiske utfordringene verden står overfor, kreves et globalt samspill og samarbeid som vi aldri tidligere har sett maken til i historisk tid.


Dette samspillet må begynne nå, og ungdommen må utfordre oss voksne til dette ansvaret.


Her er noen lenker til nettsteder om hvordan framtidens økonomi kan kobles sammen med økosystemet:Det eneste man trenger å vite om økonomi som er koblet til økologi er hva denne videoen fra Schumacher College forteller

Boken "Framtidsfrø - spirer til en bedre verden" har 6 kapitler om ny organisk/økologisk økonomi for en mulig framtid for menneskene på planeten Jorden


David Korten gir status for hvor global økonomi befinner seg og hvordan den må forandre seg for å redde planeten. Han gir her et video-intervju med klar beskjed om Earth Charters betydning for framtidens økonomiske system.


Jacob Bomann-Larsens artikkel Behov for nye økonomiske modeller viser hvordan det økonomiske systemet har vært overordnet økosystemet, mens vi nå må snu opp ned på dette for at økosystemet kan bli vår sjef (slik klimakrisen allerede viser at det er).


International Society for Ecological Economics (ISEE) har lenge innsett  at reduksjonistisk vitenskap med intens spesialisering i fagområder har medført at vi ikke skjønner hvordan menneskeaktiviteter samvirker med eller motvirker naturens eget funksjonsmønster. Økologisk økonomi forsøker å bøte på dette brudd i vår forståelse.

 

Handelshøgskolen i Bodø er eneste lærested i Norge hvor etikk, økonomi og økologi er integrert i samme fag. 

Boken "Limits to Growth" fra 1972 har følgende konklusjon:

If there is cause for deep concern, there is also cause for hope. Deliberately limiting growth would be difficult, but not impossible. The way to proceed is clear, and the necessary steps, although they are new ones for human society, are well within human capabilities. Man possesses, for a small moment in his history, the most powerful combination of knowledge, tools, and resources the world has ever known. He has all that is physically necessary to create a totally new form of human society--one that would be built to last for generations. The two missing ingredients are a realistic, long-term goal that can guide mankind to the equilibrium society and the human will to achieve that goal. Without such a goal and a commitment to it, short-term concerns will generate the exponential growth that drives the world system toward the limits of the earth and ultimate collapse. With that goal and that commitment, mankind would be ready now to begin a controlled, orderly transition from growth to global equilibrium.
Svenska Dagbladets fremste økonomijournalist Andreas Cervenka - (klikk på bildet - han fikk "Stora Journalistpriset" i 2013) sier:

"När framtida generationer sitter i sina klimatsmarta villor och etiska ekojeans och surfar på det tidiga 2000-talets historia är det en fråga som lär återkomma: vad höll de egentligen på med?"


Anders Wijkman, tidligere generalsekretær i Røde Kors og svensk medlem av Europaparlamentet:

"Alla politiska partier burde umiddelbart legge ned sin virksomhet. Så burde de skrive om sine program i henhold til hvordan verden faktiskt ser ut.

Och så begynne på nytt."