Framtidsfrø – spirer til en bedre verden er ikke en bok. Det er en dagsaktuell rapport om endringsprosesser som skjer i Norge og verden.


Endringene handler om de mentale prosesser som skjer når vi får innsikt om at mennesket og naturen er en sammenhengende helhet.


Vår plass i den økologiske veven er ikke lenger som herskere, slik vår vitenskap i snart 400 år har lært oss å tro, men som samarbeidspartnere og tjenere for alt liv vi har i og rundt oss. Nyere forskning viser at vi er medskapere i vår egen utvikling, at vi bokstavelig talt har plassert oss i evolusjonens kontrollrom, og at vårt utviklingsnivå er avgjørende for alt annet liv på Jorden.


Våre problem knyttet til klima, miljø, befolkningsvekst, matmangel, fattigdom, fordeling og bruk av naturressurser, finans og økonomi har ikke forskjellige årsaker, men er knyttet til en: Vår manglende evne til å se og forstå oss selv som integrert i Jordens økologiske vev.

 

”Framtidsfrø” dokumenterer den gryende nye innsikt som er i ferd med å spre seg over hele kloden. Nemlig at vi, befinner oss midt i et evolusjonssprang på vei mot et globalt samfunn i fred og økologisk balanse.


Framtidsfrø kom ut 2011, men er fremdeles like aktuellNettstedet morgendagen.info er nå lagt ned, men her kan boken Framtidsfrø lastes ned som pdf-fil (størrelse ca 4 mb) Klikk her