Vitenskapens framtid


Dette er et forsøk på å kartlegge kunnskapens og forskningens frontlinje, hvilken tenking om mennesket og kosmos som har "livets rett" for å skape en bedre verden for alle. Vil tverrfaglighet, systemtenking, kompleksitet og autopoietisk viten kunne lede utviklingen mot brobygging, freds- og konfliktløsning mellom kulturer og religioner? Eller behøves det en kosmisk spiritualitet som i henhold til Albert Einstein ikke står i motsetning til vitenskapen?


Tenk om ungene i skolen fikk lære hva vi IKKE vet i stedet for å bli opplært til å tro at vitenskap og teknologi kan løse alle problem. At det er vår atferd mot hverandre og og alt annet liv som avgjør framtiden.


Kommer Biosentrisitet til å erstatte vår tolkning av Universet, av framtid og fortid, rom, tid, gravitasjon og kvantemekanikk i en syntese som kalles LIV? Med andre ord, var Garborg hundre år for tidlig ute da han skrev "Troen på Livet"?

Du kan ikke etter min mening si at du er vitenskapsmann eller forsker og at du derfor ikke kan ha noe med verdier å gjøre.     Ikke tale om.       Arne Næss

Fysikk og kjemi er avgjørende før å forstå molekylers atferd i levende celler, men kan ikke beskrive cellenes selvorganiserende mønster og prosesser. For levende system har fysikken mistet sin rolle som den mest grunnleggende beskrivelse av virkeligheten. Fritjof Capra i "The Systems View of Life" May 2014


Mange i vår tid vil avskrive forskning på liv etter livet  som useriøst. Kanskje mest Richard Dawkins. Men da han nylig ble "stilt for retten" for  uvitenskapelighet, kan du se her hva han svarte. For ikke å snakke om Steven Hawking.

Hvilken famtidsvitenkap i ovenstående bilde har har livets rett i lys av verdens utfordringer i henhold til World Economic Forums rapport "Global Risks" 2014:

1 Fiscal crises in key economies

2 Structurally high unemployment/underemployment

3 Water crises

4 Severe income disparity

5 Failure of climate change mitigation and adaptation 

6 Greater incidence of extreme weather events (e.g. floods, storms, fires)

7 Global governance failure

8 Food crises

9 Failure of a major financial mechanism/institution

10 Profound political and social instability

Om man ser disse krisene i sammenheng, representerer de intet mindre enn tilsvarende en asteroide på veg mot planteten Jorden. Om en slik katastrofe  faktisk var på veg og ville treffe oss i løpet av 10 år, hvordan ville vitenskaen forholde/forandre seg?   

Ellers er noe av det nyeste innen teoretisk vitenskap det som diskuteres her: Science and Non-Duality

Den vitenskapelige metode i våre dagers forskning går ut på å skille tingene fra hverandre - og så følge den spesielle faktor inn til dens innerste kjerne. Men spesialisten kan aldri fullt ut fatte helheten. I en verden full av skarpskodde spesialister blir den intuitive all-kjensle til noe naivt, stammende som ingen låner øre til. Hans Børli i "Fra en tømmerhoggers dagbok".


Holistisk vitenskap betrakter vitenskap i kontekst av samfunn, kultur, bærekraft og spiritualitet. Schumacher College er stedet hvor Arne Næss holdt sine siste forelesninger og hvor Fritjof Capra og James Lovelock fremdeles er aktive.


Skeptikere anses ofte som troverdige i sin skeptikerrolle. Her stilles de til ansvar for hvordan de ofte blir fanatiske og uvitenskapelige


Vitenskapens nye morgengry er en artikkel av Stein Erik Johansen ved NTNU. Han viser hvordan nye strømninger kan komme til å skape en dyptgripende vitenskapelig revolusjon med konsekvenser for de fleste av dagens forskningsdisipliner.


Vitenskapens nye briller:  Autopoiesis kan få stor innflytelse på framtidens måte å utøve forskning på.Alternativ fysikk: Her finnes det meste som skjer med hint til alternative framtider.


Vitenskapens problem er et nettsted med kritikk av at konvensjonell vitenskap gjerne lukker øynene for visse fakta. Her presenteres nye paradigmer for framtidens vitenskap.


Truth and Reality er nettstedet som viser hvordan subatomære «partikler» samtidig kan ha bølge- og partikkel-natur. Her diskuteres relativitet,  kosmologi, og evolusjon.


DMOZ er utgir seg for å være verdens største menneskeredigerte vitenskapsportal. Her finnes det meste også av uvanlig og alternativ forskning. 


Norges forskningsråd Er norsk forskningspolitikk fri til å søke ikke-kommersiell, ikke-politisk sannhet, som sikter på en bedre verden for alle? Eller er norsk forskning overveiende "fundamentalistisk" og støtter økt forbruk og økt BNP?


www.forskning.no  hevder å være Nordens største forskningsnettsted, sponset av Norsk Forskningsråd. Dette er nettstedet for Per og Pål. Askeladder må lete andre steder.


The Club of Budapest er en global organisasjon som søker det vitenskapelige grunnlaget for framtidens menneskehet. Michael Gorbatsjov og Liv Ullmann er æresmedlemmer.http://www.perceptions.couk.com/science-today.html


Perceptions er nettstedet som går løs på vitenskapens tabuer med Roger Penrose og Lee Smolin som eksempel.Hvilken hensikt har matematikken? Abelprisen har fått en ny sponsor, Petroleum Geo Services (PGS). Var det bedre å avvikle Abelprisen og Abelkonkurransen inntil dens hensikt blir å finne ut hvilken matematikk som kan tjene menneskehetens og livets overlevelse på denne planeten?
http://www.calresco.org/ 

er kanskje det mest omfattende nettstedet for systemtenkningens innflytelse på mange fagområder, selve vitenskapens frontlinje. Her er fraktaler, kybernetikk, genetikk, kaosteori og selv-organiserende system  grunnlaget for å forstå noe om livet og kosmos. 

I 2005 laget Science Magazine en sammenstilling av vitenskapens 25 viktigste ubesvarte spørsmål. Det er påfallende at de fleste gjelder mennesket, samtidig som det ser ut til at ikke et eneste på 10 år har kommet nærmere sin løsning. Dessuten, hvilke av disse spørsmål ville, om de ble besvart, bidra til å hindre at vi slår hverandre i hjel i krig og vold, og – at vi ikke ødelegger Jordens bærekraft?


Eller: Hva skal vitenskap og forskning egentlig  handle om i lys av vår tids problem og utfordringer?


Her er lenken og spørsmålene: What Is the Universe Made Of?


What is the Biological Basis of Consciousness?


Why Do Humans Have So Few Genes?


To What Extent Are Genetic Variation and Personal Health Linked?


Can the Laws of Physics Be Unified?


How Much Can Human Life Span Be Extended?


What Controls Organ Regeneration?


How Can a Skin Cell Become a Nerve Cell?


How Does a Single Somatic Cell Become a Whole Plant?


How Does Earth's Interior Work?


Are We Alone in the Universe?


How and Where Did Life on Earth Arise?


What Determines Species Diversity?


What Genetic Changes Made Us Uniquely Human?


How Are Memories Stored and Retrieved?


How Did Cooperative Behavior Evolve?


How Will Big Pictures Emerge from a Sea of Biological Data?


How Far Can We Push Chemical Self-Assembly?


What Are the Limits of Conventional Computing?


Can We Selectively Shut Off Immune Responses?


Do Deeper Principles Underlie Quantum Uncertainty and Nonlocality?


Is an Effective HIV Vaccine Feasible?


How Hot Will the Greenhouse World Be?


What Can Replace Cheap Oil -- and When?


Will Malthus Continue to Be Wrong?