Religionens framtid


“Det tredje årtusen vil domineres av paradokset 'religion/spiritualitet': på den ene side er det  nedgang i organisert religion og på den andre siden voksende interesse for spiritualitet og visdom . . . Dette krever en omlegging av prioriteter i forhold til det åndelige, og et presserende behov for en relevant tro. . . . Med 'relevant' mener jeg en tro som møter nåtidens og framtidens faktiske utfordringer og problemer.” Caleb Rosado i “What Is Spirituality?”"I do not make any clear distinction between mind and God. God is what mind becomes when it has passed beyond the scale of our comprehension. God may be either a world-soul or a collection of world-souls. So I am thinking that atoms and humans and God may have minds that differ in degree but not in kind". Physics professor emeritus Freeman Dyson, University of PrincetonThe further the spiritual evolution of mankind advances, the more certain it seems to me that the path to genuine religiosity does not lie through the fear of life, and the fear of death, and blind faith, but through striving after rational knowledge. Albert Einstein

Søk selskap med dem som søker sannheten, og unngå dem som har funnet den. Václav Havel


Her nedenfor er det noen lenker til hva økumeni og religion står for i dag og hva som kan tenkes å skje i framtiden:Harvard-universitetets store prosjekt Pluralism handler om å skape interreligiøs dialog og forståelse. Nettstedet har sitt utspring i verdens første religionsparament i Chicago i 1893 som ble gjentatt først i 1993 med Hans Kung som primus motor.


Et globalt nettverk for interreligiøst samkvem. Medlemslista viser hvor stort ønsket er for å finne et religiøst felleskap i en verden som i media preges av splittelse og ekstremisme.


Parlamentet for verdensreligionene hadde sitt første møte i Chicago i 1893. Det tok hundre år før neste møte fant sted i 1993 under ledelse av Hans Kung, og det siste i Melbourne, Australia i 2009.


Framtidens religion kan skimtes i The International Foundation for Religious Freedom. Her spiller unitarene en viktig rolle. Visste du at Charles Dickens var unitar? Likeså Albert Schweitzer, Edvard Grieg, Thomas Jefferson og Kristofer Janson?


Metanexus Institute oppmuntrer dialogen mellom vitenskap og religion. Her presenteres dessuten Big History som en utvidet Darwinsk evolusjon til et kosmisk drama som så langt man skjønner har pågått i 13,8 milliarder år.


Gud er død?  Nietzsche tilsluttet seg Spinozas panteisme som ser "Gud" i ALT. Spinoza ble derfor i samtiden (1600-tallet) erklært for å være ateist. For Nietzsche betydde panteisme at begrepet "Gud" ble overflødig, og at det egentlig var teologien, dogmene og tidens kristendom som var død. Men "Gud er død" ble i viss grad grad misforstått både i samtiden og i dag.


Panpsykisme er filosofien om at bevissthet eksisterer over alt, i hele Universet, og finnes i forskjellige grader av utvikling i alle ting. Om man fjerner "te" i Panteismen, altså som Nietzsche sier "Gud er død", kommer man som Einstein fram til Cosmic Man, et mennske som lever i henhold til sin samvittighet i harmoni med den Universelle Bevissthet; m.a.o. Panpsykisme.   
   


Boken nedenfor gir et nytt bilde av hvordan religion kan studeres vitenskapelig fra innsiden (som erfaring og spiritualitet) og fra utsiden (som filosofi, psykologi, liturgi, historie osv). Dette gir et nytt blide av hvordan faget "Religionshistorie" ved norske universiteter og høgskoler kan komme til å forandres og utdypes.