Framtider


Hovedsaken når det gjelder framtiden er ikke å forutse den, men å gjøre den mulig.

 Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)


Sanningen behöver inte oss - det är vi sombehöver den.

Harry MartinsonDagens samfunn kan karrakteriseres med noen sitater fra et spesialnummer av Morgenbladet 12/12-2014 "Diagnose Samtiden"


"Jeg visste ikke hvor jeg var eller hvor jeg skulle. Jeg tok en selfie og löp videre" Amalie Vatne Brean


"Jeg er sint, men jeg vet ikke hvem jeg skal være sint på" Fride Braaten


"Flere lider av informasjonssyke. Det er en uskreven regel at det er riktig og viktig å holde seg oppdatert. Hva man faktisk holder seg oppdatert på er sekundært; det gjelder primært å holde seg oppdatert. På sosiale medier, på nyheter, på tilbud; alt fra oppskrifter til værmeldinger, kunstanmeldelser til utenrikspolitikk, sport til velvære behandles fortløpende" Chris Toresen


"De eldre frykter at de ikke kan klare å henge med; hvor skal de gå med giroene sine nå? De unge, som langt på vei har flyttet inn på nettet gjennom dingsene sine, er redde for å bli slukt, for å bli mindre menneskelige." Sissel Gran


"Folk har begynt å få en stigende erkjennele av at det er noe grunnlaggende galt med det økonomiske og samfunnsmessige systemet. Da får du på den ene siden et generelt luksusjag og glede over penger. På den annen side begynner folk å engasjere seg mot dette." Bård Breien


Om politikerne i avmaktens tidsalder skriver Aslak Bonde: ". .  politikerne baler med de samme problemene år ut og år inn - uten at de kommer noen vei. Frafall i skolen er et stikkord, inkludering i arbeidslivet er et annet. For ikke å snakke om klimautslipp og det faktum at det ser ut til å være opplest og vedtatt at man alltid må ha økonomisk vekst på minst et par prosent for å drive samfunnet videre. Det er her den unevnelige avmakten ligger"


"Hadde ikke Edward Snowden så til de grader framstått behersket, gjennomtenkt og rasjonell, ville hans opptreden glatt blitt karakterisert som paranoid" Ulrik Eriksen


"Senkapitalismen har klart noe som kommunister og fascister bare kunne drømme om, nemlig å likerette alt og alle. Presset er entydig plassert i retning av det nyttige, det lønnsomme og det fordelaktige som det eneste meningsgivende" Trond Berg Eriksen


"De fleste innen höyrebevegelsen i USA betrakter klimakrisen som en trojansk hest for å kunne innföre sosialisme" Naomi KleinHvilken type samfunn vi ønsker kan bare vaskes fram gjennom dialog, diskusjon og engasjement. Figuren nedenfor viser alternative samfunnsmodeller. Den horisontale aksen representerer grenser og begrensninger. Lengst til venstre finner vi nasjonalisme og små økonomiske enheter. Til høyre globalisering og en integrert verden. Verdiaksen er den vertikale. Lengst nede er egoismen og materialismen. Etiske og spirituelle verdier øverst. Balansen mellom alle disse avgjør hvor vi som menneskehet vil havne i en nær og fjern framtid. Våre individuelle og kollektive valg avgjør.Vil bare en kombinasjon av etisk-spirituelle verdier kombinert med nedbygging av nasjonale og religiøse/kulturelle grenser kunne sikre en  økologisk bærekraftig, rettferdig og demokratisk framtid? Men det er altså ditt valg, så finn ut hvilken framtid som passer deg best.


Alexander Chislenko er russer og bor i Boston. Han har laget dette nettstedet om De store tenkerne som har bidratt til forståelsen av mennesket, verden og universet.  Og hvordan framtiden vil kunne arte seg.


Oneworld er kanskje den største samling organisasjoner (750) som arbeider for utvikling, miljø og menneskerettigheter og holder et våkent øye på verden med nyheter som ikke lett finner veien til Dagbladet eller VG.