Dagens framtid


"Problemet er at det er lønnsomt å la Jorden gå til Helvete" Jørgen Randers


Bildet over er fra The Club of Budapest som ble etablert av Ervin Laszlo

og som forsøker å si noe om hvor menneskeheten er på veiRapporten "Global Challenges" er den siste i en serie studier som viser hvilken framtid og hvilke trusler mennskeheten står overfor og som bare kan løses i et samspill mellom alle nasjoner, etniske grupper og individer. Her er en oversikt 

Innsikten om at alt er i forandring er så veldig at det er som om språket  mister alle substantiv og erstatter dem med verb. Substantiv er forestillingen om "saker og ting", mens verb er handling og forvandling. Det finnes altså egentlig ikke lenger gjenstander, bare begivenheter, prosesser og samband. Subatomære partikler, virus og elefanter, samfunn og galakser er ikke lenger de faste mentale bildene vi er vant til. De må gi plass for forbindelser, kontekst og endringsmønstre. Noe dramatisk er i ferd med å skje med måten vi forstår virkeligheten på. 


Universet betraktes som et levende vesen, ... intet sted finnes noe varig, noe i stillstand, noe fullstendig, i stedet må vi innse at alt er i konstant bevegelse og flux... Goethe i "Metamorphose" 1807
Gårdagens framtid:


Jeg tenker aldri på framtiden. Den kommer tidsnok i alle fall. Albert Einstein


Flyvemaskiner som er tyngre enn luften er en umulighet. Lord Kelvin, president i Royal Society i 1895


Vi liker ikke klangen deres, og dessuten er gitarmusikk på vei ut. Decca Recording Co. da Beatles ble avvist i 1962.


Aksjekursene ser nå ut til å ha nådd et permanent høyt nivå. Irving Fisher, økonomiprofessor ved Yale-universitetet i 1929.


640k burde være tilstrekkelig for hvem som helst. Bill Gates i 1980


Jeg tror kanskje det kan finnes et verdensmarked for fem datamaskiner. Thomas Watson, president for IBM i 1943

 

Muren vil fremdeles stå der om femti år, ja til og med om hundre år fra nå. Erich Honnecker i februar 1989.


Datamaskiner kan i framtiden komme til å veie bare 1,5 tonn. Popular Mechanics Magazine i 1949


Mer enn noen gang i historien står menneskeheten ved et veikryss. Den ene veien leder til fortvilelse og håpløshet, den andre til fullstendig utslettelse. La oss be om tilstrekkelig visdom til å velge riktig. Woody Allen.


Problemet med framtiden er at den kommer alltid før vi er skikkelig forberedt. Arnold H. Glasow.


Klikk på boken for å se Jörgen Randers presentasjon av boken. Kommer menneskeheten til å overleve de neste 40 årene om den fortsetter med sitt overforbruk og sin kortsiktighet? Jørgen Randers var med i Club of Rome i 1972 da boken "Limits to Growth" kom ut. Utsiktene er ikke mye forandret siden da, og verden har i 40 år vært klar over hvor den er på vei.


Plausible Futures er et annet nettsted som holder oversikt med hva som skjer innen framtidsforskning.