Alternativ framtid

(under arbeid)En ny organisme er i ferd med å fødes på Jorden: Menneskeheten. Dette er en følge av den stadig oppadstigende utvikling som har funnet sted på jordkloden siden tidens morgen. Turbulensen i verden i dag er bare "voksterverk". Pierre Teilhard de ChardinThere is no solution for civilization or even the human race, other than the creation of world government.

Albert Einstein


Er framtiden i ferd med å avlyses på grunn av manglende interesse? Eller?Her er en grunnleggende verdiprosess for å skape en alternativ verden til den vi har nå:


Earth Charter er ikke i første rekke et dokument, men en global-etisk prosess og dialog mellom mennesker, organisasjoner, grupper, skoler, bedrifter og i politikken. Det er et verktøy for (gjennom dialog) å skape tillit og derved å kunne overbrygge kløfter mellom grupper, kulturer, religioner og nasjoner.  Det er et verktøy for å bygge ned barrierer og redusere "Vi og Dem"-følelsen som grunnlag for mistenksomhet, utlendingsfrykt, fremmedhat, vold og krig. Slik blir vi alle "Vi".”The Earth Charter is an unusual document since it reflects a new, universally-shared level of understanding of the interdependence between humans and nature. It also corresponds to the stage of globalization at which we find ourselves.”  Mikhail Gorbatsjov i "Earth Charter in Action"


Her på norsk (og andre språk)


Fritjof Capra er en av de som viser hvordan framtiden kan arte seg når menneskene skjønner hvordan Liv er et selvorganiserende prinsipp og at dette prinsippet integrerer alt som skjer på denne planeten.