Publicerade insändare, artiklar och krönikor

Här kommer efter hand artiklar som publicerats i tidningar och tidskrifter om Frödings "åskådning", hans pansykism.   


Insändare i Nya Wermlands-Tidningen om vad Fröding kunde yttrat vid World Economic Forums möte i Davos 2015-01-21


Krönika 2015-09-05  i Nya Wermlands-Tidningen om Frödingsällskapets årsbok 2015


Artikel i Frykdalsbygden om föreläsningen "Konsten, poesin och sanningen" (om Gustaf Fjæstad och Fröding) vid Göran Tunström-dagen i Sunne 10 maj 2016


"Fröding, Richard Dawkins och den 'nya' ateismen" publicerad i "Humanisten" nr 2 2016. Här kan du läsa den direkt i tidningen


Artikel i litteraturtidningen PARNASS nr 2 2016 "Med Gustaf Fröding i Kosmos"Debattartikel i Värmlands Folkblad 9/7-2016 "Den stora Frödingparadoxen" Det är ett fel i artikeln: Det ska vara David Attenborough, inte Richard.


Frödingsällskapets Årsbok 2016: Med Gustaf Fröding i Kosmos - via Arvika


Artikel i Avika Nyheter 1/7-2016 om Fröding och Gustaf Fjæstad


Värmlands Folkblad 22 januari 2017: World Economic Forum - och Gustaf Fröding