På Uppsala Universitetsbibliotek finns tre hyllmeter med Frödings efterlämnade skrifter, böcker

och annat

 

De flesta mauskript är redan publicerde, men det finns notatböcker, tidningsklipp, böcker han läste med handskrivna kommentarer, brev etc. Men handskrifterna är till en stor del opublicerade, medan några återfinns i böcker och uppsatser av de som i årens lopp skrivit OM Fröding.


Här är länken till dessa handskrifter på UUB