Gustaf Fröding 2.0

Boken "Den esoteriske Gustaf Fröding" kommer 2017.

 

Den handlar om hur GFs livs- och världsåskådning uppstod, hur den utvecklades till röd tråd i hans diktning, hur den mottogs, missuppfattades och även ignorerades. Vilken aktualitet har detta i dagens absurda värld?

 

 

Inledning och resyme kan läsas här

 

 

Referenser bak i boken innehåller länkar till opublicerade handskrifter som kan läsas direkt eller hämtas hem till egen dator. Speciellt gäller det GFs "Förord till ett urval dikter" som innehåller de nycklar som Frödingforskningen har missat och som är huvudorsaken till att denna bok skrivits. Klicka här.