Vi lever i en kultur som har byggts på två principer eller pelare: Religion och vetenskap. Parallellt med dessa har det i århundraden existerat en tredje väg för att förstå verkligheten: Esoterik. I den här boken är Fröding en vägvisare på denne tredje vägen, som även utgör bro mellan de två andra, där så många missförstånd har fört oss till randen av självutrotning. Fröding visar med sin kosmiska livs- och världsåskådning ett nytt hopp för framtiden.

Boken "Gustaf Fröding - och jag" lanserades 8 mars 2018 på Rackstadmuseet i Arvika. Arrangemanget finns här.


Den handlar om hur GFs livs- och världsåskådning uppstod, hur den utvecklades till röd tråd i hans diktning, hur den mottogs, missuppfattades och även ignorerades. Vilken aktualitet har hans kosmiska världsbild i dagens vetenskapliga värld?


Bokens omslag här


Inledning och innehållsförteckning kan läsas härKan köpas på AdLibris här


Boken kan köpas som pappersbok eller e-bok även här


Referenser bak i boken innehåller länkar till opublicerade handskrifter som kan läsas direkt eller hämtas hem till egen dator. Speciellt gäller det GFs "Förord till ett urval dikter" som innehåller de nycklar som Frödingforskningen har missat och som är huvudorsaken till att denna bok har skrivits. Klicka här.


Kommentarer av några som har läst boken finns här