Föredrag

Föredrag, film och studiecirkel om Gustaf Frödings altruism, hans livs- och världsåskådning

 

Det finns nu 5 olika presentationer omkring utvecklingen av hans kosmiska "åskådning", och hur den "aflagrade" sig i hans diktning. Hans modell av hur medvetande hänger ihop med universum är besläktat med den helhetsbild som återfinns hos många stora tänkare och genier från Goethe och Leibniz till några av vår tids främste fysiker.

 

1.Med Gustaf Fröding i Kosmos

2.Konsten, poesin & sanningen - Fröding möter Gustaf Fjæstad

3.Andlighet och schizofreni

4.Alljaget hos Fröding och Einstein

5.Fröding, ungdomen och framtiden

 

Klicka här för att se vad allt detta handlar om.

 

Studiefrämjandet i Karlstad 17/5-2017 studiecirkeln

"Kärleksäfventyr af en helt annan art"

 

Det är en studiecirkel av ett helt annat slag. Klicka här

 

 

 

Tidigare och kommande Fröding-föredrag (klicka på titeln)

 

Torsby Green Planet Week 22 oktober 2015: Fröding som ekolog

 

Arvika Rotary 26 oktober 2015: Gustaf Fjaestad och Fröding

 

Arvika Bibliotek 24 november 2015: Fröding, andlighet och schizofreni

 

I Gränslandet, Stockholm 30 november 2015: Med Fröding i Kosmos

 

Malmö Interplanetariska Sällskap 5/2-2016: Med Fröding i Kosmos - bortom tid och rum

 

Handelshögskolan Göteborg 25/1-2016: Fröding, ungdomen och framtiden

 

Sunne Bibliotek 10/5-2016 kl 15.00: Gustaf & Gustaf - Fröding och Fjæstad

 

Göteborg Litteraturhus 30/5 kl 18: Med Gustaf Fröding i Kosmos

 

Rackstadmuseet Arvika 1/7-2016 kl 10.00: Konsten, poesin och sanningen - Gustaf Fjæstad möter Fröding

 

Karlstad Rotary Hotell Drott 12/7 kl 11.45 (enbart medlemmar): Gustaf Fröding - ett rymdepos (kortversion av "Med Fröding i Kosmos")

Kulturkalaset i Kristinehamn, biblioteket, 8/10-2016 kl 14: Konsten, poesin & sanningen - Fröding möter Fjæstad

 

Nobeldagen i Sunne bibliotek 10/12-2016 kl 13: Fröding och Einstein - ett rymdepos

 

Livsfilosofiskt Forum i Malmö 10/5-2017: Andlighet och schizofreni - Fröding och Assagioli

Föredrag om andra teman finns här