Föredrag, film och studiecirkel om Gustaf Frödings altruism, hans livs- och världsåskådning


Det finns nu 5 olika presentationer omkring utvecklingen av hans kosmiska "åskådning", och hur den "aflagrade" sig i hans diktning. Hans modell av hur medvetande hänger ihop med universum är besläktat med den helhetsbild som återfinns hos många stora tänkare och genier från Goethe och Leibniz  till några av vår tids främste fysiker.


1.Med Gustaf Fröding i Kosmos

2.Konsten, poesin & sanningen - Fröding möter Gustaf Fjæstad 

3.Andlighet och schizofreni

4.Alljaget hos Fröding och Einstein

5.Fröding, ungdomen och framtiden


Klicka här för att se vad allt detta handlar om.


Studiefrämjandet i Karlstad 17/5-2017 studiecirkeln

"Kärleksäfventyr af en helt annan art"


Det är en studiecirkel av ett helt annat slag. Klicka här
Tidigare och kommande Fröding-föredrag (klicka på titeln)


Torsby Green Planet Week 22 oktober 2015: Fröding som ekolog


Arvika Rotary 26 oktober 2015: Gustaf Fjaestad och Fröding


Arvika Bibliotek 24 november 2015: Fröding, andlighet och schizofreni


I Gränslandet, Stockholm 30 november 2015: Med Fröding i Kosmos


Malmö Interplanetariska Sällskap 5/2-2016: Med Fröding i Kosmos - bortom tid och rum


Handelshögskolan Göteborg 25/1-2016: Fröding, ungdomen och framtiden


Sunne Bibliotek 10/5-2016 kl 15.00: Gustaf & Gustaf - Fröding och Fjæstad


Göteborg Litteraturhus 30/5 kl 18: Med Gustaf Fröding i Kosmos


Rackstadmuseet Arvika 1/7-2016 kl 10.00: Konsten, poesin och sanningen - Gustaf Fjæstad möter Fröding


Karlstad Rotary Hotell Drott 12/7 kl 11.45 (enbart medlemmar): Gustaf Fröding - ett rymdepos (kortversion av "Med Fröding i Kosmos")

 

Kulturkalaset i Kristinehamn, biblioteket, 8/10-2016 kl 14: Konsten, poesin & sanningen - Fröding möter Fjæstad


Nobeldagen i Sunne bibliotek 10/12-2016 kl 13: Fröding och Einstein - ett rymdepos


Livsfilosofiskt Forum i Malmö 10/5-2017: Andlighet och schizofreni - Fröding och Assagioli

Föredrag om andra teman finns här