Liv

(under arbeid)


Fysikk og kjemi er avgjørende for å forstå molekylers atferd i levende celler, men kan ikke beskrive cellenes selvorganiserende mønster og prosesser. For levende system har fysikken mistet sin rolle som den mest grunnleggende beskrivelse av virkeligheten. Fritjof Capra i "The Systems View of Life" May 2014

Det manglende mellomleddet mellom dyrene og det riktige mennesket er oss selv. Biolog og nobelprisvinner  Konrad Lorenz


Har det materielle Universet oppstått som en konsekvens av at Liv  kan vise seg å være selve eksistensens grunnlag? Dette ligner mye på Platons ideverden, og får en renessande i Biosentrisme. Om dette skulle være riktig, overlever vi døden helt naturlig.


I løpet av de siste 30 årene, har en ny systemisk oppfatning av livet dukket opp ved vitenskapens frontlinje. Ny relevans legges nå på prosess-aspektet ved livet, ved kompleksitet, nettverk, og mønstre for organisasjon, som sammen fører til en ny form for 'systemisk' tenking. Boken (til høyre) integrerer ideer, modeller og teorier som ligger bak system-perspektivet på livet i et enkelt sammenhengende rammeverk. Boken  tar et bredt sveip gjennom historien og på tvers av vitenskapelige disipliner. Den undersøker sentrale begreper som autopoiesis, dissipative strukturer, sosiale nettverk og systemisk forståelse av evolusjonen. Livets system-perspektiv kan forandre synet på medisin, politikk, psykologi, ledelse, og globale økologiske og økonomiske kriser.

Boken ble publiseret i mai 2014.


Systemteori sier ganske enkelt at delene påvirker helheten, og helheten påvirker delene i en gjensidig dans som pågår hele tiden. En rekke vitenskapsmenn viser nå hvordsan denne nye vitenskap gir innsikt i allt fra bakteriers atferd, fjøskultur på Jæren til hvordan galaxer klumper seg sammen.