Den kosmiske Einstein
"Et menneske er del av en helhet vi kaller Universet, en del, begrenset i tid og rom. Det opplever seg selv, tanker og følelser, som noe atskilt fra resten ... en slags optisk illusjon. Denne villfarelse er et slags fengsel, som begrenser oss til personlige ønsker og affeksjon til noen personer nærmest oss. Vår oppgave må være å frigjøre oss fra dette fengsel ved å utvide vår sirkel av medfølelse til å omfatte alle levende vesener og hele naturen i dens skjønnhet."

   

Trilogien

"Albert Einstein i våre hjerter". Klikk her.WWW er fullt av nettsteder om Einsteins liv, fysikk, filosofi, biografier, skrifter, pasifisme, fredsarbeid, jødespørsmålet, atombomben osv.Wikipedia har samlet noe her.


Her er en samling av Einsteins kosmiske (religiøse/spirituelle) standpunkter. Klikk her.


Som barn utviklet Einstein seg sent og kunne ikke snakke rent da han var 9 år gammel. For å hjelpe ham i uviklingen lærte moren ham å spille fiolin, og han ble en dyktig amatørmusiker. Her er hans tolking av Mozart. Noen tviler på at dette er Einstein, og hevder at det er en innspilling av Carl Fleich, men dette er tilbakevist.Her er lenken til "trosbekjennelsen" til venstre med Einsteins stemme på tysk


Den kanskje beste boken som er skrevet om den "kosmiske" Einstein er William Hermanns "Einstein and the Poet". klikk her.Og dessuten: Einsteins intuisjon er en saga i seg selv, hvor han hevder at menneskehetens fremskritt ikke skjer primært ved rasjonell tenking, men via det inuitive sinn.


Her er hans essay  "Religion and Science"  i New York Times Magazine