Framtiden er din handler om:

  • Framtider - framtidsforskning, og alternativ framtid
  • Evolusjon, liv og bevissthet = Big History
  • Framtidens religion
  • Hvilken vitenskap har livets rett i lys av menneskehetens utfordringer?
  • Økolomi = Økologi + Økonomi
  • Arne Garborg og framtiden
  • Den kosmiske Einstein
  • Gustaf Frödings esoteriske reise

Her er samlet litt informasjon om hvor vi som menneskehet befinner oss og hvor vi skal hen. Hva vi gjør med hverandre og med planeten Jorden, bestemmer hvilken framtid våre barn må leve med. Når den globale økonomien blir styrt av en global etikk i regi av økosystemet, er våre sjanser gode til overlevelse.


Nettstedet er eksempel på hvordan alt egentlig henger sammen. Dette er Anne og Rolfs historiefortelling og deres framtidssyn. Slik er Internet også en fortelling om framtiden hvor tid og rom løses opp i samband, prosesser og endringsmønstre. Men også et økende informasjonskaos som mange finner overveldende og fremmedgjørende. Noen hevder at Internet kan være begynnelsen til "noosfæren" som Teilhard de Chardin beskrev allerede i 1940-årene. Virkeligheten kan vise seg å overgå selv de villeste ScienceFiction-fantasier. Her er en begynnelse:

The SHIFT Movie.Nettstedet framtiden-er-din.com har vært operativt siden 2001 på norsk, engelsk og svensk. Det blir nå oppdatert på (ny)norsk, med bare  Gustaf Fröding på svensk.


Det viktigste på dette nettstedet handler om hvordan Arne Garborg, Albert Einstein og Gustaf Fröding kan påvirke vår framtid, om de blir tatt på alvor.  Garborg og framtiden - Klikk her. Artikler og  kronikker  er lagt ut, samt Garborgs  dagbøker, artikler og essays som ellers ikke finnes på nettet. Jesus Messias og Den bortkomne Faderen i bokmålsoversettelse (sistnevnte etter Amalie Skrams danske versjon) er lagt ut som pdf. Likeså   artikler om Garborg av Tor Obrestad, Theodor Dahl og Helge Torvund. Disse  støtter Garborgs livs- og samfunnssyn som i  akademisk garborgforskning er grovt undervurdert og til dels misforstått.  Boka Garborg 2.0  handler om dette. Les innledningen til boka her. Gustaf Frödings verdensanskuelse er som en fortsettelse på Garborg, og Einstein kompletterer dem begge.